Bài đăng

Kỹ năng thích ứng với văn hóa của doanh nghiệp

Hình ảnh
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THÍCH ỨNG   VỚI TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO              Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp là làm việc trong một tổ chức mà trong đó phong cách làm việc của bạn phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp . Thách thức lớn nhất mà nhiều người lao động ngày nay đang gặp phải, đó là họ không thích ứng kịp với những thay đổi của môi trường nơi họ làm việc. Kỹ năng thích ứng với sự thay đổi sẽ trang bị cho bạn những chiến lược cần thiết để giao tiếp hiệu quả, tăng năng suất làm việc, biết cân bằng giữa nhu cầu của cá nhân mình với những nhu cầu của công việc… đáp ứng được những kỳ vọng của công ty dành cho bạn. Việc chưa được trang bị kỹ năng này có thể   ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội việc làm cũng như sự thăng tiến của bạn! Khóa đào tạo sử dụng các phương pháp đào tạo hiện đại, kết hợp với các yếu tố hỗ trợ như: phim, hình ảnh, câu chuyện, minh họa, kết hợp với làm việc nhóm, trao đổi trực t